Living Room Concerts | Stuekoncerter

Stuekoncert
Chips i en skål. 
Drikkevarer i køleskabet. 
Ekstra stole i stuen. 
Vennerne er på vej. 
Så er du klar til en stuekoncert med Adam Beverly!  

For ENGLISH...scroll down

At opleve levende musik i dit hjem med venner/familie/naboer/kolleger er en fantastisk måde at bringe folk sammen på! Levende musik er speciel. Levende musik i din stue er en unik oplevelse, der er værd at prøve!  

Adam har spillet mange stuer i Danmark, Tyskland og USA! Han elsker det og ser det som et af sin foretrukne koncertformater! En typisk koncert består af omkring 90 minutters musik opdelt i to sæt ... så folk kan få flere chips, mere sodavand og måske endda bytte siddeplads med nogen😊  

Adam er klar til at spille alene, i en akustisk duo/trio eller endda et helt band. En scene er ikke nødvendig. Blot et hjørne af rummet fungerer fint! En typisk aften kunne se sådan ud: 
 
19:00 - gæster ankommer (snacks, drinks osv.))  
19:45 - musikken starter  
20.30 - pause  
21:00 - musikken starter igen  
22:00 – musikken slutter  

Her er nogle typiske spørgsmål og svar:
 
Min stue er lille, så der kan kun være 15-20 personer. Er det for lille?  

  • Intet problem. 15-20 giver stadig en fantastisk oplevelse. Mindre end 15 fungerer, men det bliver ret intimt😊 Flere end 20? Intet problem ... jo flere jo bedre!  

Hvor højt er det?  

  • Jeg/vi spiller akustiske instrumenter (undtagen klaveret), og vi kan godt lide, at det lyder akustisk. Nogle gange medbringer vi et lille PA-system for at sikre god lyd i hele rummet. Højttalerne er små og er der kun der for at sprede lyden, ikke for at sprænge vinduerne😊  

Hvor meget koster det?  

  • Når min kone og jeg afholder koncerter i vores hus, betaler hver gæst 100kr. Disse penge går direkte til kunstneren. Det er den pris, jeg forventer, når jeg er kunstneren. Som vært kan min kone og jeg lide at give snacks og drikkevarer gratis. Nogle værter sælger drikkevarer til en lille pris. Hvordan du vil gøre, er op til dig.  

Har du stadig spørgsmål?  Kontakt mig i formularen nedenunder og lad os tale om det! Jeg er åben for næsten alle slags opsætninger!

Contact/Kontakt - Du må gerne skrive på dansk

Living Room Concert
Chips in a bowl.
Drinks in the fridge .
Extra chairs in the living room.
Friends coming over.

You’re ready for a living room concert with Adam Beverly! 

Experiencing live music in the comfort of your home with friends/family/ neighbors/colleagues is an amazing way to bring people together!  Live music is special.  Live music in your living room is a unique experience that is worth giving a shot! 

Adam has played many living rooms throughout Denmark, Germany and the US!  He loves it and see it as one of his favorite concert formats!  A typical living room concert consists of around 90 minutes of music split up in two sets…so that people can get more chips, more soda and maybe even change seats😊 

Adam is happy to play alone, in an acoustic duo/trio or even an entire band.  No stage is needed.  Just a corner of the room will work fine!  A typical evening could look like this: 

7:00pm – guests arrive (snacks, drinks and finding a seat) 
7:45pm – music starts 
8:30pm – intermission 
9:00pm – music starts again 
10:00pm – music ends 

Here are some typical questions and answers: 

My living room is small so there can only be 15-20 people.  Is that too small? 

  • No problem.  15-20 still makes for a great experience.  Less than 15 works but it gets pretty quaint😊 More than 20?  No problem…the more the merrier! 

How loud is it? 

  • I/we play acoustic instruments (except for the piano) and we like it to sound acoustic.  Sometimes we bring a small PA system to ensure good sound for the entire room.  The speakers are small and are only there to spread the sound, not to blast out the windows😊 

How much does it cost? 

  • When my wife and I host concerts in our house each guest pays $20.  That money goes straight to the performer.  That is price that I expect when I am the artist.  As hosts we like to provide snacks and drinks for free.  Some host sell drinks for a small price.  How you want to do it is up to you.   

Still have questions?  Contact me in the form below and let’s talk about it!  I am open to almost all kinds of set-ups!